วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ท่านคือใคร...นักเรียนพลฯ

สวัสดีผู้อ่านทุกๆ ท่านที่แวะเวียนเข้ามาอ่าน ในหน้าความรู้ การปกครอง บังคับบัญชา/ให้คำปรึกษา โดยเฉพาะ Mr.nona Webmaster ที่คอยดูแลบล๊อก หวังว่าคงไม่นานเกินรอนะครับ ช่วงที่เกิดความไม่สงบในประเทศจากการชุมนุมทางการเมือง ทำให้ประเทศไทย มีสภาพไม่ต่างไปจากสมรภูมิรบในสงคราม ทิ้งร่องรอยของความเสียหาย กองซากเพลิงไหม้ไว้ อย่างน่าหดหู่ใน เรากลับมาที่เรื่องของ นร.พลฯ กันดีกว่ากครับ

ด้วยธรรมชาติการเป็นทหารของ นร.พลฯ ที่มาเป็นด้วยความสมัครใจบ้าง โดนบังคับด้วยกติกาคือการจับใบดำใบแดงบ้าง
ทำให้กลุ่ม นร.พลฯ เหล่านี้มีความหลากหลายในตัวเองสูงมาก ความหลากหลายที่มีอยู่เหล่านี้ ทำให้การดูแล อบรม บังคับบัญชา นร.พลฯ เหล่านี้มีความยากมากยิ่งขึ้น เนื่องจากความแตกต่างทางด้านครอบครัว ที่บ้างก็มีลูกเมียแล้ว การถูกเลี้ยงดูที่ไม่เหมือนกันจากทางบ้านบ้าง การศึกษาที่มีความแตกต่างกันในหมู่ นร.พลฯ บ้าง ฯลฯ เหล่านี้เป็นปัจจัยที่ทำให้พฤติกรรมของ นร.พลฯ ของละคน แต่ละผลัดมีความแตกต่างกัน

การเป็นครูฝึก นร.พลฯ จำเป็นต้องเข้าใจจิตวิทยา ความคิดของ นร.พลฯ ซึ่งบางครั้ง บางคน ก็ยังเป็นเด็กอยู่มาก ขาดวุฒิภาวะทางความคิดและอารมณ์ ทำให้เกิดการขาดหรือหนีราชการเอาดื้อๆ โดยที่ไม่คิดหน้าคิดหลัง ใคร่ครวญไตร่ตรองผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ดี การขาดราชการนั้นมีทั้งกลับมามอบตัวภายหลังหรือหนีราชการถาวรไปเลย จากประสบการณ์ที่ได้พูดคุยสอบถาม นร.พลฯ ที่กลับเข้ามามอบตัว ทำให้ทราบว่าเหตุผล มีทั้งปัญหาครอบครัว เกี่ยวกับลูก เมืยบ้าง พ่อ แม่ บ้าง บางครั้งก็หยุดไปเฉยๆ อยู่กับบ้านหรืออยู่กับเพื่อนเนื่องจากเบื่อหน่าย เกียจคร้าน ไม่อยากมาฝึก จนทางบ้านต้องบังคับให้มา หรือนำตัวมาส่งให้ที่โรงเรียน

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น นร.พลฯ ในส่วนที่ดี มีความมุ่งมั่น มีความกระตือรือร้น ก็มีอยู่เยอะ ส่วนหนึ่งมาจากการประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการคัดเลือกและจัดแบ่งทหารของโรงเรียนพลาธิการ ที่เข้าไปประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลทหารตั้งแต่อยู่ที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่ จ.ชลบุรี ทำให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ทำงานในด้านสายบริการและสหโภชน์ก่อนที่จะมาเป็นทหาร ซึ่งมีทั้งทำงานในสายโรงแรมต่างๆ เคยทำงานในร้านอาหาร เป็นกุ๊ก ผู้ช่วย หรือเชฟ หรือศึกษาในสถาบันการศึกษาเฉพาะด้าน เช่น ดุสิตธานี ฯลฯ การได้ นร.พลฯ ที่มีศักยภาพสูง ที่มีพื้นฐานเดิมที่ดีอยู่แล้วบวกกับการศึกษา ฝึกฝน อบรมต่อที่โรงเรียนพลาธิการ ทำให้ นร.พลฯ เหล่านี้ยิ่งมีความสามารถมากยิ่งขึ้น เป็นผลดีแก่กองทัพเรือที่ นร.พลฯ แยกย้ายไปปฏิบัติงาน หลังจากจบหลักสูตร และกับ นร.พลฯ โดยตรงที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพต่อหลังจากปลดประจำการ ซึ่งสิ่งนี้นับเป็นข้อดีเป็นอย่างยิ่งของ นร.พลฯ เหล่าพลาธิการ ที่แตกต่างจากคนที่มาเกณฑ์เป็นทหารเหล่าอื่น โดยจะได้รับทั้งความรู้ ใบประกาศนียบัตรจากกรมพลาธิการทหารเรือ ใบประกาศนียบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งเป็นการสร้างแรงงานทักษะขั้นสูงที่มีมูลค่าเพิ่มให้แก่ตลาดแรงงานออกสู่สังคม

ปัญหาหนึ่งที่มากับ นร.พลฯ แทบทุกผลัด ยากที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมในช่วงระยะเวลาสั้นๆ คือการลักลอบสูบบุหรื่ของ นร.พลฯ ซึ่งเป็นสิ่งผิดกฏหมายในโรงเรียนพลาธิการ เป็นสิ่งที่ต้องคอยดูแล ให้อยู่ในความเรียบร้อย แต่สิ่งที่น่ากลัวและมีความร้ายแรงยิ่งกว่ามากคือปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นโรคร้ายของสังคมในยุคปัจจุบัน ในตอนต่อไป เรามาดูเรื่องนี้กันว่าจะเป็นอย่างไรครับ สวัสดี..

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

เมื่อ นร.พลฯ ตบเท้า เข้ามาเป็นทหารเหล่าพลาธิการ.

หลายคนคงสังสัยหรือยังไม่ทราบว่าทหารเหล่าพลาธิการที่แยกย้ายกันไปปฏิบัติงานอยู่ตามหน่วยต่างๆ
ทั่วทั้งกองทัพเรือนั้น มีที่มาที่ไปอย่างไร ผ่านการฝึกการหล่อหลอมอย่างไร หลายคนคงจะสงสัย
วันนี้เราลองมาดูกันครับ
ที่มาของทหารเหล่านี้ เป็นชายไทยที่อายุถึงเกณฑ์การเป็นหทาร จับใบดำใบแดง ได้เป็นทหารเรือ
ซึ่งจะถูกส่งไปฝึกที่ศูนย์ฝึกทหาร กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นเวลา 2 เดือน แล้วมาฝึกต่อที่โรงเรียน
พลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ เขตบางนา กทม. เป็นเวลา 3 เดือน สำหรับหลักสูตรการบริการ
และหลักสูตรการสหโภชน์ระยะยาว สำหรับหลักสูตรพลบริการสำนักงานและช่างตัดผมรวมทั้งหลักสูตร
พลบริการระยะสั้นจะทำการฝึกเป็นเวลาประมาณ 1 เดือน ที่โรงเรียนพลาธิการ และที่กองเชื้อเพลิง อ.สัตหีบ
ตามลำดับ วนเวียนไปอย่างนี้ทุกวงรอบ 3 เดือน 4 ผลัด ภายใน 1 ปี ก่อนที่จะแยกย้ายไปปฏิบัติงาน
ตามที่ต่างๆ ภายในกองทัพเรือ
ซึ่งในช่วงระยะเวลาการฝึกหัดศึกษาของ นร.พลฯ ที่เข้ามาเป็นทหารเหล่าพลาธิการ
ก็มีเรื่องราว เกี่ยวกับการใช้ชีวิต มุมมอง ทัศนะคติของ นร.พลฯ ที่น่าสนใจ จากประสบการณ์ฝึก นร.พลฯ แต่ละผลัด
ของครูฝึก แผนกปกครอง รร.พธ.พธ.ทร. เป็นที่น่าสนใจว่า ในการปกครอง ดูแล บังคับบัญชา นร.พลฯ เหล่านี้
มีความท้าทายอย่างไร โปรดติดตามชมต่อไปในคราวหน้านะครับ..